​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
זיו אורימרכז/ת בכיר/ה (רישוי ותיעוד)אגף הסגר צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681587צור קשר
פרל אורימרכז בכיר (יצוא וטיפולי הסגר)שירותים להגנת הצומח ולביקורת, הסגר צמחים (הגנ"צ)03-9681598צור קשר
מדאר אורימתאם (חקלאות)מנהלת תיאום וקישור חקלאי - עזהצור קשר
אורי אריאל​שר החקלאות ופיתוח הכפרלשכת השר039485800 (שלוחה 2)
הררי אוריאלמרכז שטחים פתוחים ויעורמנהלת תיאום וקישור חקלאי - יהודה ושומרוןצור קשר
שמואלי אוריתמנהל/ת תחום (בקרת מחקרים)מדען ראשי03-9485430צור קשר
גינזבורג אוריתמנהל/ת תחום (מרעה ושטחים פתוחים)גורמי ייצור, רשות המרעה03-9485815צור קשר
בן שושן אוריתרכזת בכירה פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-9945598צור קשר
קמלוב אורליראש ענף (קשרי חוץ)תכנון ומימון היצוא החקלאי03-9485561צור קשר
יוסף אורליראש ענף (בטחון)משאבי אנושצור קשר
גבאי אורלימרכז (מכרזים והתקשרויות)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9495405צור קשר
בן לולו אורלירכז (לשיווק תוצרת חקלאית-צפון)
יצחק אורליכספים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681960
עובדיה אורלירכזת לשכהלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6235755צור קשר
רהט אורןיחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
סונין אורןמנהל תחום (דייג ימי)דיג וחקלאות מיםצור קשר
בן סידון אורןראש ענף אזורי (שימור קרקע ניקוז ומים)מחוז השפלה וההר03-9559964צור קשר
שובל אורןמרכז ביקורת נתב_גאגף הסגר צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-7789196צור קשר
ארסטר אורןחוקר (אבחון פרוקי רגליים)מעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינרייםצור קשר
אורן ארסטרחוקר במעבדהשירותים וטרינריים, מעבדה לאבחון וירלי (שו"ט)צור קשר
קוסובסקי אורנהלוגיסטיקה ונכסיםנכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9485398 צור קשר
שמש עדני אושרתמרכז/ת בכיר/ה (מחוזי פיתוח הכפר)מחוז המרכז04-6303422צור קשר
אבו-ראס אחמדמרכז בכיר אבחון נגעים בשיטות מולקולריותאבחון נגעי צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681543צור קשר
הירש אטיראש ענף (משאבי אנוש)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559902צור קשר
מיכאל אטינגררופא לשכהלשכה וטרינרית גליל מערבי (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6808102צור קשר
אטל שפרוטממונה רישוי ופיקוח על תכשירי הדברהאגף כימיה (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681542צור קשר
בויארת איברהיםמפקח מקנהלשכה וטרינרית השרון (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303406צור קשר
סויצקי איגורמעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688919צור קשר
לוחמטוב איגוררכז בכיר פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9712549צור קשר
עמרני אייזיקממונה (ציוד חקלאי רכב ושרותים טכניים)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנושצור קשר