​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
פרל אורימרכז בכיר (יצוא וטיפולי הסגר)שירותים להגנת הצומח ולביקורת, הסגר צמחים (הגנ"צ)03-9681598צור קשר
מדאר אורימתאם (חקלאות)מנהלת תיאום וקישור חקלאי - עזהצור קשר
אורי אריאל​שר החקלאות ופיתוח הכפרלשכת השר039485800 (שלוחה 2)
הררי אוריאלמרכז שטחים פתוחים ויעורמנהלת תיאום וקישור חקלאי - יהודה ושומרוןצור קשר
שמואלי אוריתמנהל/ת תחום (בקרת מחקרים)מדען ראשי03-9485430צור קשר
גינזבורג אוריתמנהל/ת תחום (מרעה ושטחים פתוחים)גורמי ייצור, רשות המרעה03-9485815צור קשר
בן שושן אוריתרכזת בכירה פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-9945598צור קשר
קמלוב אורליראש ענף (קשרי חוץ)שיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO03-9485561צור קשר
יוסף אורליראש ענף (בטחון)משאבי אנושצור קשר
גבאי אורלימרכז (מכרזים והתקשרויות)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9495405צור קשר
בן לולו אורלירכז (לשיווק תוצרת חקלאית-צפון)
יצחק אורליכספים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681960
עובדיה אורלירכזת לשכהלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6235755צור קשר
רהט אורןיחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
סונין אורןמנהל תחום (דייג ימי)דיג וחקלאות מיםצור קשר
בן סידון אורןראש ענף אזורי (שימור קרקע ניקוז ומים)מחוז השפלה וההר03-9559964צור קשר
שובל אורןמרכז ביקורת נתב_גאגף הסגר צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-7789196צור קשר
קוסובסקי אורנהלוגיסטיקה ונכסיםנכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9485398 צור קשר
שמש עדני אושרתמרכז/ת בכיר/ה (מחוזי פיתוח הכפר)מחוז המרכז04-6303422צור קשר
אבו-ראס אחמדמרכז בכיר אבחון נגעים בשיטות מולקולריותאבחון נגעי צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681543צור קשר
הירש אטיראש ענף (משאבי אנוש)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559902צור קשר
מיכאל אטינגררופא לשכהלשכה וטרינרית גליל מערבי (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6808102צור קשר
אטל שפרוטממונה רישוי ופיקוח על תכשירי הדברהאגף כימיה (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681542צור קשר
בויארת איברהיםמפקח מקנהלשכה וטרינרית השרון (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303406צור קשר
סויצקי איגורמעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688919צור קשר
לוחמטוב איגוררכז בכיר פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9712549צור קשר
עמרני אייזיקממונה (ציוד חקלאי רכב ושרותים טכניים)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנושצור קשר
פבזנר איילמנהל תחום – (ביקורת פנימית)ביקורת פנימית03-9485893צור קשר
אשל איילמפקח מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303465צור קשר
אייל רבןמרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (גפן מאכל)מטעים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485633צור קשר