​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
רקוביצקי שיראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
בוחבוט שימפקח מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303465צור קשר
שי יוסףרכז בכיר הסגר אשדודהגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת‎08-8528829צור קשר
שי דניאלמדריך מחוזי (מטעים)מטעיםצור קשר
אנגל ברנשטיין שירהרופאה וטרינרית מרחבית, דרוםפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681681צור קשר
אסמאעיל שירזרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)צור קשר
פרי שיריראש ענף יבוא רשיונות ותמיכותהמרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומי03-9485471צור קשר
שירי נובקעובד מעבדהמעבדה לכלבת (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-6981727צור קשר
פרז שלומיראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559911צור קשר
שלומי זרחיןמדריך מחוזי (דבורים)דבורים, מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6303495צור קשר
אליאסי סיני שלומיתמפקחת מבקרת (נמל)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681551צור קשר
שלומית ציוניסגנית מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורתשירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681583צור קשר
שלומית אשתהרכזת לשכה אאגף בעלי חיים03-9485311צור קשר
שלי גנץמנהל תחום (ירקות מוגנים בגידולי עלים)ירקות בשטחים פתוחים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)צור קשר
גרנות שלירופא וטרינר לשכתי מילוי מקום (גלבוע)שירותים וטרינריים, שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט)04-6489120צור קשר
רבי שלמהראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
אלקיים שלמהמרכז (הגנת הצומח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559926צור קשר
גולדברוך שלמהמרכז (מערכות הפעלה)אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש03-9485362צור קשר
שלמה גראזירופא וטרינר ראשי - יבוא יצואיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681649צור קשר
בלום שלמהמנהל מעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קליניתמעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681680צור קשר
לוי שלמהרכז בכיר פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9712549צור קשר
שלמה קרמר08-9920999
משה שם טובמנהל/ת אגף א' (הערכות לשעת חרום)ניהול משברים והיערכות לשעת חירוםצור קשר
אריה שמאימנהל אגף א' (הסגר)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681584צור קשר
חדד שמואלמרכז/ת אזורי/ת ורפרנט/ית בכיר/המחוז הנגב08-9920987צור קשר
קלישק שמואלשירותים וטרינריים08-8565673
שמואל גרוסמ"מ מנהל שה"מהנהלת שירות ההדרכה והמקצוע, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485345צור קשר
רופא לשכהלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6235755צור קשר
שמייגר זאבסגן מנהל לשכהלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6235755צור קשר
לוי שמעוןמנהל ענף (רכש ולוגיסטיקה)מינהל והכשרה (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת‎03-9681574צור קשר