​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
שלומי זרחיןמדריך מחוזי (דבורים)דבורים, מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6303495צור קשר
אליאסי סיני שלומיתמפקחת מבקרת (נמל)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681551צור קשר
שלומית ציוניסגנית מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורתשירותים להגנת הצומח ולביקורת, הגנת הצומח - אבטחת בריאות הצמח03-9681583צור קשר
שלומית אשתהרכזת לשכה אאגף בעלי חיים03-9485311צור קשר
שלי גנץמנהל תחום (ירקות מוגנים בגידולי עלים)ירקות בשטחים פתוחים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)צור קשר
גרנות שלירופא וטרינר לשכתי מילוי מקום (גלבוע)שירותים וטרינריים, שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט)04-6489120צור קשר
רבי שלמהראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
אלקיים שלמהמרכז (הגנת הצומח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559926צור קשר
גולדברוך שלמהמרכז (מערכות הפעלה)אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש03-9485362צור קשר
שלמה גראזימנהל יחידת יבוא/יצואיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681649צור קשר
בלום שלמהמנהל מעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קליניתמעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681680צור קשר
לוי שלמהרכז בכיר פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9712549צור קשר
שלמה קרמר08-9920999
משה שם טובמנהל/ת אגף א' (הערכות לשעת חרום)ניהול משברים והיערכות לשעת חירוםצור קשר
אריה שמאימנהל אגף א' (הסגר)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681584צור קשר
חדד שמואלמרכז/ת אזורי/ת ורפרנט/ית בכיר/המחוז הנגב08-9920987צור קשר
קלישק שמואלשירותים וטרינריים08-8565673
פרידמן שמואלמנהל/ת תחום (מרעה ושטחים פתוחים)גורמי ייצורצור קשר
שמואל גרוסמ"מ מנהל שה"מהנהלת שירות ההדרכה והמקצוע, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485345צור קשר
רופא לשכהלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6235755צור קשר
שמייגר זאבסגן מנהל לשכהלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6235755צור קשר
לוי שמעוןמנהל ענף (רכש ולוגיסטיקה)מינהל והכשרה (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת‎03-9681574צור קשר
מלסה שמעוןרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
חג`בי שמעוןראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת09-7960404 ,04-6303433צור קשר
פרץ שמעוןבינוי משק ושירותים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681704צור קשר
טנגי שמעוןמפקח מבקר נמלהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8560852 , 08-8521416צור קשר
שמעון פרגמניקמדריך מחוזי (גידולי שדה ופלחה)גידולי שדה, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9681444צור קשר
שמשון עומרמנהל אגף א' (ירקות)אגף ירקות, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485320צור קשר
שמשון שמאייבמדריך מחוזי (מיכון וטכנולוגיה)מיכון וטכנולוגיה, מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6303411צור קשר
אלקבץ שניחשבות וכספיםצור קשר