​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
עמרני אייזיקממונה (ציוד חקלאי רכב ושרותים טכניים)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנושצור קשר
פבזנר איילמנהל תחום – (ביקורת פנימית)ביקורת פנימית03-9485893צור קשר
אשל איילמפקח מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303465צור קשר
אייל רבןמרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (גפן מאכל)מטעים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485633צור קשר
השחר פפר איילתמפקחת מבקרת נמלביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602102צור קשר
מדר איילתרכז/ת בכיר/ה (משכורת)חשבות וכספיםצור קשר
שמואלי גולדין איילתרופאה וטרינרית ממשלתיתצער בעלי חיים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688905צור קשר
אסעד איימןמרכז בכיר (כלכלה ושיווק)מנהלת תיאום וקישור חקלאי - יהודה ושומרוןצור קשר
מרינה איינגורמעבדה לכלבת (שו"ט), המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688928 ,03-9681727צור קשר
איל פרנקמדריך מחוזי (יונקים והזנה)בקר, מחוז גליל-גולן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6816100צור קשר
סבג אילןמנהל תחום (הנדסת מערכות אלקטרו-מכניות)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9485300צור קשר
ישראל אילןמרכז הדרכה בכיר (בעלי חיים)צור קשר
אילן אריהסגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)עופות, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9681451צור קשר
אמיניאן אילנהסגן מנהל תחום (משכורת)חשבות וכספים026290183צור קשר
זכריה אילנהמרכז (שיווק תוצרת חקלאית)גורמי ייצור02-6290189צור קשר
זוודה אילנהמנהל/ת תחום (חשבונאות ודיווח)חשבות וכספים03-9485923צור קשר
קידר אילנהלשכת מנהל שו"טמנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681612צור קשר
אילנה דרוריועצת מקצועית למנכ"ללשכת המנכ"ל03-9485528צור קשר
אריאלי אילנהרכזת לשכה מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303465צור קשר
לירז אילתמנהל ענף (רכש)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9485922צור קשר
שמרלין אינהמנהל/ת תחום (העסקת עובדים ישראלים בחקלאוגורמי ייצורצור קשר
מיקולה אינהמדור מיקופלסמהמעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681617צור קשר
גבאי אינסהמעבדה לטיב דגה ומוצרי דיג (שו"ט), המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688957צור קשר
כהן איציקרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
גילרמן אירהמנהלת מעבדת שאריות חומרי הדברהמעבדה לשאריות חומרי הדברה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת, אגף א' כימיה (הגנ"צ)03-9681572צור קשר
שניר אירהרופאה וטרינריתתכשירים וטרינריים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681759צור קשר
שקודה אירינהמדור וירולוגיה (עופות)מעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681602צור קשר
דנין איריסמרכז/ת (שכר ומשכורת)חשבות וכספים026290157צור קשר
נעים לוי איריסמתכנתת מערכת Starlimsאגף מערכות מידע, מינהל ומשאבי אנוש03-9785824צור קשר
לביא איריסרכזת לשכה בכירהייעוץ משפטי03-9485566צור קשר