​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
חבר איריתמרכז בכיר (ביטוחים וחבויות)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9485391צור קשר
איתן רכטמנהל תחום אנטומולוגיהאבחון נגעי צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681560צור קשר
איתן משהמרכז/ת בכיר/ה (פיקוח אילנות ויערות)יער ואילנות (פקיד היערות)03-9485385צור קשר
כהן איתןרכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), הגנת הצומחצור קשר
מילמן אלברטרופא וטרינר לשכתישירותים וטרינריים, שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), לשכה וטרינרית הנגב (שו"ט)08-6235755צור קשר
מחמד אלגבורמפקח מקנה - לשכה וטרינרית הנגבשירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים, לשכה וטרינרית הנגב (שו"ט)08-6232914צור קשר
טל אלדדרופא וטרינר רישוי מזון לבעלי חייםהאגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681791צור קשר
כהן חללה אלהמרכז/ת בכיר/ה מחוזי שימור קרקע ניקוז וממחוז העמקים, שימור קרקע וניקוזצור קשר
גומברג אלהמפקחת מבקרת נמלאבחון נגעי צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681540/39צור קשר
נאור אלוןראש ענף (דגים חדשים)דיג וחקלאות מיםצור קשר
אקשוטי אלוןבינוי משק ושירותים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681699צור קשר
פודין אלוןרכז בכיר פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-6581665צור קשר
רונן אלוןמנהל תחום (מהנדס ניקוז ושימור קרקע)שימור קרקע וניקוז03-9559950צור קשר
מאור אלוןמנהל תחום (תכנון פיזי וחקלאות משמרת)שימור קרקע וניקוז03-9485577צור קשר
קורמן אלונהסטודנט/ית חקלאותמשאבי אנושצור קשר
ארגמן אליחוקרהתחנה לחקר הסחף, שימור קרקע וניקוז03-9559952צור קשר
שדה אלימרכז בכיר (וטרינרייה והיתרים)מנהלת תיאום וקישור חקלאי - עזהצור קשר
אלי מרגליתמרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (שושניים)ירקות בשטחים פתוחים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6303438צור קשר
פראן אליאסרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)צור קשר
ישראל אליאסףמפקח מקנהלשכה וטרינרית השפלה וההר (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-8591533צור קשר
חגבי אליזבטראש ענף (שירות לחקלאי)מחוז המרכז04-6303423צור קשר
פוחיל אלינהרכזת לשכהביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681520צור קשר
ישועה אלינוררכזת לשכה בכירהלשכת השרצור קשר
אליסף אליהו עגיברכז/ת בכיר/ה (הסגר-אשדוד)אגף הסגר צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8528829צור קשר
אוזן אליעדמפקח מקנהלשכה וטרינרית העמקים (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים050-6241407צור קשר
סולומון אליקיםמרכז תחנות הסגרתחום שתלנות וחומר ריבוי (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת, חומר ריבוי מאושר - סימון עצי אם03-9681565צור קשר
גורביץ` אלכסמרכז ביקורת-נגבביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8532018צור קשר
פרדיז אלכסרכז זרעים ומשתלות צפוןתחום שתלנות וחומר ריבוי (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת054-7685290צור קשר
ריימן אלכסייסטודנטשירותים וטרינריים04-8623647צור קשר
ריימן אלכסיימפקח מבקר נמליבוא יצוא (שו"ט)04-8623647צור קשר