​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אלכסנדר פיינגרשמרכז בכיר שימור קרקע ניקוז ומיםמחוז המרכז, שימור קרקע וניקוז04-6303424צור קשר
סנדלר אלכסנדרמרכז אזור נגבהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-9945598צור קשר
פיינגרץ אלכסנדרסטודנט/ית חקלאות (אגף הדייג)משאבי אנוש04-6581655
עמינוב אלכסנדרהעובדת מעבדהמעבדה לפתולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681603צור קשר
גופמן אלכסנדרהמרכזת אוסף מזיקים בחקלאותהגנת הצומח - אגף אקולוגיה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681541צור קשר
זטקובסקי אלכסנדרהעובדת מעבדהמעבדה לסרולוגיה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681684צור קשר
פלץ אלמירהסטודנט חקלאותמשאבי אנושצור קשר
מוסקוביץ אלןמפקח מבקר תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת‎04-6480362, 02-9943492צור קשר
מנדלשטם אלנהעובדת מעבדהשירותים וטרינריים03-9681644צור קשר
וולק אלעזרמרכז בכיר (מניעת הדלדלות קרקע והמליחה)התחנה לחקר הסחף, שימור קרקע וניקוז03-9559956צור קשר
בלה אלשרכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, הגנת הצומח08-6581665צור קשר
עלי אמירמנהל/ת ענף אזורימחוז העמקים04-6489640צור קשר
גינוסר אמירמרכז בכיר (כלכלה ויצוא חקלאי)סחר חוץ03-9485926צור קשר
לב אמירראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
יהיאס אמיררכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559900צור קשר
אלטורי אמירהמעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינרייםצור קשר
פיקדו אמיתירכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559900צור קשר
אמל אבו דולהמנהל/ת ענףמחוז גליל-גולן04-6816110צור קשר
ביטן אמנוןמרכז/ת (ניהול חוות ניסיונות)מחוז השפלה וההר08-9233677צור קשר
ריינגרץ אנדרימרכז (בדיקות במעבדות מוכרות)שירותים להגנת הצומח ולביקורת, מינהל והכשרה (הגה"צ)03-9681539צור קשר
גורוחוב אנהמעבדה לאבחון וירלי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688947 , 03-9688949צור קשר
רדיבסקי אנהרכז (שיווק תוצרת חקלאית - מרכז)חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה
רדייבסקי אנהביקורת נוסעים נכנסיםהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית03-9681500צור קשר
גלבוע אניאלהמנהלת אגף הפיקוח על מזון לבעלי חייםהאגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681651צור קשר
קובטוננקו אניטהמעבדה לאבחון וירלי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681663צור קשר
לוי אסףראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
רדיע אסףמפקח מבקרהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורתצור קשר
מלובני אסףסטודנט/ית חקלאות -חוק ההתיישבותמשאבי אנושצור קשר
אסף לויסגן בכיר למנהל הרשות לתכנון - גורמי ייצורגורמי ייצורצור קשר
יצחקי אסףמנהל אגף בכיראגף ההתיישבות (תנופה)03-9485497צור קשר