​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
גלבוע אניאלהמנהלת אגף הפיקוח על מזון לבעלי חייםהאגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681755צור קשר
קובטוננקו אניטהמעבדה לאבחון וירלי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681663צור קשר
דסה אסמרומעבדה לשאריות כימיות (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688909
לוי אסףראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
רדיע אסףמפקח מבקרביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורתצור קשר
נרקיס אסףעובד ארכיבמנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681626צור קשר
מלובני אסףסטודנט/ית חקלאות -חוק ההתיישבותמשאבי אנושצור קשר
אסף לויסגן בכיר למנהל הרשות לתכנון - גורמי ייצורגורמי ייצורצור קשר
יצחקי אסףמנהל אגף בכיראגף ההתיישבות (תנופה)03-9485497צור קשר
אסתי אדוניהרכזת לשכה אכספים (שה"מ), שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485342צור קשר
גזית אסתרמנהל תחום (השקעות ומימון)השקעות ומימון03-9485512צור קשר
אביב אסתרראש ענף (שירות לחקלאי)מחוז הנגב08-9920980צור קשר
סאלם אפירכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)צור קשר
הדס ברנדווין אפרתמנהל תחום בכיר (כלכלה ואיכות)השקעות ומימון03-9485511צור קשר
ורד אפרתסגן/ית בכיר/ה שרותים וטרינריים ורגולציהייעוץ משפטי03-9485477צור קשר
אביאני אפרתהיועץ המשפטיייעוץ משפטי03-9485378צור קשר
חבושה אפרתספריית המכון הווטרינרי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681666צור קשר
אור אפרתמנהלת תחום מידע ונתוניםאגף ההתיישבות (תנופה)03-9485685צור קשר
גלית אפרתימפקחת מבקרת נמלביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורתצור קשר
אוסמן ארזמנהל תחום (מדיניות כלכלית וסטטיסטיקה)חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485921צור קשר
אהרון ארזראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
למדני אריאלמנהל תחום משאבים ותכנוןאגף לפיתוח - בדואים בנגב03-9485495צור קשר
שחם אריאלמרכז בכיר - תכנון ובקרהמנהלה (שו"ט)03-9681662צור קשר
יעקב אריאלהרכזת לשכה בכירההשקעות ומימון03-9485515צור קשר
פלונסקי אריאלהמנהל תחום (ייצור לשוק המקומי, תבואות ותמגורמי ייצור03-9485536צור קשר
רגב אריהסגן מנהל המרכז (סחר חוץ)תכנון ומימון היצוא החקלאי, סחר חוץצור קשר
שוורץ אריהראש ענף (הסגר)אגף הסגר צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת‎04-6480362, 02-9943492צור קשר
אריה יצחקמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (מצעים מנותקים)שירות שדה, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6489101צור קשר
סלומון אשררכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)צור קשר
יצהרי אשרראש ענף (מודיעין - מרכז)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559936צור קשר