​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
רומי ברגמןריוסרופאה וטרינרית לעדכון והדרכה ולשאריות כימיותפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688976צור קשר
הר-זהב ברוךראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
ברוך לוזוןסגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)מטעים, מחוז הנגב, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)08-9920983 צור קשר
עובדיה ברוריהראש ענף (שירות לחקלאי)מחוז העמקים04-6489109צור קשר
היקסון ברטמרכז בכיר סטנדרטיםשירותים להגנת הצומח ולביקורת, מינהל והכשרה (הגה"צ)‎03-9681591צור קשר
מלכה בריצימנהלת מעבדה לשאריות כימיות במוצרים מן החימעבדה לשאריות כימיות (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים 03-9681713צור קשר
ברכה גלמנהל תחום (כלכלת הייצור)כלכלת הייצור, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485349צור קשר
יפים ברקוביץרופא לשכהלשכה וטרינרית העמקים (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6489100צור קשר
בר גיל בת שבערכז בכיר (בנא_מ -משאבים חומריים)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנושצור קשר
בדוח בת שבעמרכז הדרכה בכיר (צומח)אגף אגרואקולוגיה וגד"ש, אגף ירקות, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485919צור קשר
אמיר גאולהמנהל/ת תחום (הכנסות וגבייה)חשבות וכספים02-6290140צור קשר
אנדאשא גאשאומעבדה למיקרוביולוגיה של מזון מן החי ולחי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681775
גבי עדיןמנהל אגף א' (בעלי חיים)אגף בעלי חיים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485310צור קשר
ברדוש גבריאלמרכז/ת בכיר ורפרנט/ית (זנים)זכויות מטפחים03-9485598, 050-6241450צור קשר
שגיא גדעוןרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
גדעון טופורובממ"ר בכיר מטה (היערכות לשינוי אקלים)אגרואקולוגיה, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485943צור קשר
ליאת גדרוןמרכזת בכירה טכסונומיה (זבובאים)הגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681541, 050-6241764צור קשר
גואל חדדמרכז מקצועי ראשי מחוזי (גד"ש וירקות)ירקות בשטחים פתוחים, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6489101צור קשר
גור כץיועץ בכיר לשרלשכת השרצור קשר
מרדכי סופיר גיראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8662102צור קשר
מזרחי גיארכז/ת בכיר/ה (רשומות ומידע)חשבות וכספים02-6290124צור קשר
רובינשטיין גיאמנהל תחום (חקלאות מים)דיג וחקלאות מים03-9485426צור קשר
שונק גיאמפקח מקנה -לשכה וטרינרית השפלה וההרשירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-9475118צור קשר
מור גיאמנהל תחום (מדיניות רגולציה)חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485864צור קשר
גיא ראובנימדריך מחוזי (בקר לבשר)בקרצור קשר
אשל גילחוקרהתחנה לחקר הסחף, שימור קרקע וניקוז03-9559943צור קשר
ולך גילסגן/ית מדען ראשימדען ראשי039485428צור קשר
גנאדי גליקמןרופא לשכהלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6235755צור קשר
גלית רחמנירכזת לשכה בכירהאגף פירות, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485324צור קשר
גלית אבר הררימנהלת תחום הדרכה (חו"ל)שיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO, המרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומי03-9485581צור קשר