​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
רובינשטיין גיאמנהל תחום (חקלאות מים)דיג וחקלאות מים03-9485426צור קשר
שונק גיאמפקח מקנה -לשכה וטרינרית השפלה וההרשירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-9475118צור קשר
מור גיאמנהל תחום (מדיניות רגולציה)חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485864צור קשר
אשל גילחוקרהתחנה לחקר הסחף, שימור קרקע וניקוז03-9559943צור קשר
ולך גילסגן/ית מדען ראשימדען ראשי039485428צור קשר
שפירו ג'ימימרכז ארצי (ביולוג - דגים)דיג וחקלאות מיםצור קשר
גל פלגמדריך מחוזי (בקר לבשר)בקר, מחוז גליל-גולן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6816100צור קשר
גל אורמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (בננות)מטעים, מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6303495צור קשר
גנאדי גליקמןרופא לשכהלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6235755צור קשר
גלית רחמנירכזת לשכה בכירהאגף פירות, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485324צור קשר
גלית אבר הררישיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO03-9485581צור קשר
שלו גלעדראש ענף אזורי (שימור קרקע ניקוז ומים)מחוז העמקים, שימור קרקע וניקוזצור קשר
אלירז גלעדממונה (מימון היצוא)סחר חוץ03-9485820צור קשר
מדלג גמאלמנהל תחום (תכנון כלכלי במגזר המיעוטים)גורמי ייצור039485494צור קשר
אלקינד גניהמנהלת תחום מעבדות ביולוגיות ואבטחת איכותהגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681540 צור קשר
גוטמן ג'ניהמנהלת תחום ניהול נגר היבטים סביבתייםשימור קרקע וניקוז03-9485825צור קשר
מיכלגנץ גנץרופאה וטרינרית אחראית על מחלבות לייצוא ותחנות למיון דגיםפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681648צור קשר
אלשייך גסאןרכז בכיר פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602102צור קשר
גנטוס ג'ריסממונה (תביעות)ייעוץ משפטי03-9485500צור קשר
אנדשאו גשאורופא וטרינר במעבדה להיגיינה של מזוןמעבדה להגיינה של מזון (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681644צור קשר
שמואל זמיר ד"ררופא וטרינר (מומחה למחלות צאן)בריאות צאן (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681764צור קשר
ד"ר ארז ברקאימנהל אגףיער ואילנות (פקיד היערות)03-9485816צור קשר
ד"ר פרידלוב יפיםרופא וטרינר ממשלתי מרחב דרוםמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681623צור קשר
ד"ר גור ליאורהרופאה וטרינרית ממשלתית מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303465צור קשר
ד"ר פרי מרקוביץ מיכלאפידמיולוגיתמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688782צור קשר
ד"ר סטורלזי נעמהרופאה וטרינרית ממשלתית מרחב דרוםשירותים וטרינריים, מערך בריאות עופות (שו"ט) 03-9688914צור קשר
ד"ר ביסטריצקי קונסטנטין רופא וטרינר ממשלתי מרחב דרוםמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6221127צור קשר
ד"ר חרבוש קריסטינהרופאה וטרינרית ממשלתית מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303461צור קשר
ד"ר זיו רחלרופאה וטרינרית ממשלתית מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303457צור קשר
ד"ר כץ רםרופא וטרינר ממשלתי, מנהל איזור צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681790צור קשר