אלפון המשרד

בן-דב דגנית
הממונה על פי חוק צער בעלי חיים
צער בעלי חיים (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9688901
03-9681661