אלפון המשרד

אביב דיקלה
הבטחת איכות המכון הווטרנרי וממונה על השוויון המגדרי ויועצת המנכ"ל לקידום נשים
מכון וטרינרי (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9681639
03-9681739