אלפון המשרד

דורית שרגיל
מנהלת תחום מעבדות ביולוגיות ואבטחת איכות
הגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681582