אלפון המשרד

דורית שרגיל
מנהלת תחום מעבדות ביולוגיות ואבטחת איכות
אבחון נגעי צמחים (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681582