אלפון המשרד

איבגי עדנה
ירושלים
רכזת לשכה בכירה
חשבות וכספים
02-6290180
02-6224553