אלפון המשרד

הדס ברנדווין אפרת
בית דגן
מנהל תחום בכיר (כלכלה ואיכות)
השקעות ומימון
03-9485511
03-9485829