אלפון המשרד

אהוד חנוך
מדריך מחוזי ורפרנט בכיר (זיתים)
מטעים; מחוז השפלה וההר; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9681468

 

 

תגובת זני זית להשקיה במים מושבים במנות ועיתויים משתניםתגובת זני זית להשקיה במים מושבים במנות ועיתויים משתניםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_zait.aspx11/09/2017 21:00:00
תקצירי הרצאות "מחקרים בזית"תקצירי הרצאות "מחקרים בזית"https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hoveret_takzirim_zait_2014.aspx11/03/2014 22:00:00
הנחיות לעונה בשקד - 2014הנחיות לעונה בשקד - 2014https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_shaked_2014.aspx11/01/2014 22:00:00
הנחיות לעונה למגדלי השקדים - אוקטובר 2013הנחיות לעונה למגדלי השקדים - אוקטובר 2013https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_saked_2013.aspx12/10/2013 22:00:00