אלפון המשרד

אלפרט אהוד
בית דגן
מנהל תחום (ענפי החי)
גורמי ייצור
039485757
03-9485767