אלפון המשרד

גומברג אלה
מפקחת מבקרת נמל
אבחון נגעי צמחים (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681540/39
03-9681582