אלפון המשרד

אלי מרגלית
מרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (שושניים)
ירקות בשטחים פתוחים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6303438

 

 

גידול בצל מבצלצולים, יולי 2019גידול בצל מבצלצולים, יולי 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_batzal_2019.aspx21/07/2019 21:00:00
גידול שום, יולי 2019גידול שום, יולי 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_shum_july_2019.aspx21/07/2019 21:00:00
גידול בצל, אוגוסט 2018גידול בצל, אוגוסט 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_batzal_august_2018.aspx15/08/2018 21:00:00
סיכום ניסוי: הדברת עשבי בר בגידול לוף בקיץ - נגב 2015סיכום ניסוי: הדברת עשבי בר בגידול לוף בקיץ - נגב 2015https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hadbarat_wild_weeds_in_the_summer_2015.aspx30/04/2017 21:00:00
סיכום ניסוי: הדברת עשבי בר בגידול לוף בחורף - נגב 2015סיכום ניסוי: הדברת עשבי בר בגידול לוף בחורף - נגב 2015https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hadbarat_wild_weeds_in_the_winter_2015.aspx30/04/2017 21:00:00
סיכום ניסוי: הדברת עשבי בר בגידול לוף בחורף - נגב 2016סיכום ניסוי: הדברת עשבי בר בגידול לוף בחורף - נגב 2016https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hadbarat_wild_weeds_in_the_winter_2016.aspx30/04/2017 21:00:00
גידול בצל, ספטמבר 2016גידול בצל, ספטמבר 2016https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_batzal_2014.aspx11/09/2016 21:00:00
גידול שוםגידול שוםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_shum_july_2016.aspx17/07/2016 21:00:00
גידול בצל מבצלצולים, יוני 2016גידול בצל מבצלצולים, יוני 2016https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_batzal_2016.aspx25/06/2016 21:00:00
הדברה כימית של ריזוגליפוס (אקרית שורש) בבצל זרועהדברה כימית של ריזוגליפוס (אקרית שורש) בבצל זרועhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/adbarat_rizoglyphus_bbazal_zarua.aspx17/07/2013 21:00:00