אלפון המשרד

אלי מרגלית
מרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (שושניים)
ירקות בשטחים פתוחים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6303438

 

 

גידול בצל, ספטמבר 2020גידול בצל, ספטמבר 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_batzal.aspx09/09/2020 21:00:00
גידול בצל מבצלצולים, יולי 2020גידול בצל מבצלצולים, יולי 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_batzal_2019.aspx22/07/2020 21:00:00
גידול שום, יולי 2020גידול שום, יולי 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_shum_july_2020.aspx22/07/2020 21:00:00
מיכון לשום - משלב השתילה ועד ההובלה לקירורמיכון לשום - משלב השתילה ועד ההובלה לקירורhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mikun_shum.aspx17/05/2020 21:00:00
סיכום ניסוי: הדברת עשבי בר בגידול לוף בקיץ - נגב 2015סיכום ניסוי: הדברת עשבי בר בגידול לוף בקיץ - נגב 2015https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hadbarat_wild_weeds_in_the_summer_2015.aspx30/04/2017 21:00:00
סיכום ניסוי: הדברת עשבי בר בגידול לוף בחורף - נגב 2015סיכום ניסוי: הדברת עשבי בר בגידול לוף בחורף - נגב 2015https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hadbarat_wild_weeds_in_the_winter_2015.aspx30/04/2017 21:00:00
סיכום ניסוי: הדברת עשבי בר בגידול לוף בחורף - נגב 2016סיכום ניסוי: הדברת עשבי בר בגידול לוף בחורף - נגב 2016https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hadbarat_wild_weeds_in_the_winter_2016.aspx30/04/2017 21:00:00
גידול בצל, ספטמבר 2016גידול בצל, ספטמבר 2016https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_batzal_2014.aspx11/09/2016 21:00:00
גידול שוםגידול שוםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_shum_july_2016.aspx17/07/2016 21:00:00
גידול בצל מבצלצולים, יוני 2016גידול בצל מבצלצולים, יוני 2016https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_batzal_2016.aspx25/06/2016 21:00:00