אלפון המשרד

אמה טברובסקי
מנהלת תחום פיתוח שיטות מולקולריות טרנסגניים
הגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681531
03-9681582