אלפון המשרד

אמה טברובסקי
מנהלת תחום פיתוח שיטות מולקולריות טרנסגניים
אבחון נגעי צמחים (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681531
03-9681582