אלפון המשרד

אוסמן ארז
בית דגן
מנהל תחום (מדיניות כלכלית וסטטיסטיקה)
חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה
03-9485921
03-9485810