אלפון המשרד

גזית אסתר
בית דגן
מנהל תחום (השקעות ומימון)
השקעות ומימון
03-9485512
03-9485829