אלפון המשרד

כטוני אתי
רכזת לשכה
לשכה וטרינרית השפלה וההר (שו"ט); שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט); שירותים וטרינריים
08-8591533
08-8591012