אלפון המשרד

יבגני קוזודוי
מרכז בכיר נמטולוגיה
הגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681547
03-9681582