אלפון המשרד

יבגני קוזודוי
מרכז בכיר נמטולוגיה
אבחון נגעי צמחים (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681547
03-9681582