אלפון המשרד

איל פרנק
איל פרנק
מדריך מחוזי (יונקים והזנה)
בקר; מחוז גליל-גולן; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6816100

 

 

המלצה בנושא שיעור ויטמין A בשלוחות השונות ברפת החלבהמלצה בנושא שיעור ויטמין A בשלוחות השונות ברפת החלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/shiur_vitamin_a_bshluchot_refet_ahalav.aspx15/04/2019 21:00:00
האם הגמעה מוגברת בחלב עד גמילה שווה יותר חלב בתחלובה?האם הגמעה מוגברת בחלב עד גמילה שווה יותר חלב בתחלובה?https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Increased_salivation_in_milk.aspx17/12/2018 22:00:00
בחינת שיטת הצינון האידיאלית במהלך תקופת היובש והשפעתה על מדדים בתחלובה העוקבתבחינת שיטת הצינון האידיאלית במהלך תקופת היובש והשפעתה על מדדים בתחלובה העוקבתhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_shitat_tsinun.aspx01/12/2018 22:00:00
תחמיץ תירס SHREDLAGE - בחינת ביצועי פרות חלב במנה ישראלית תחמיץ תירס SHREDLAGE - בחינת ביצועי פרות חלב במנה ישראלית https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Shaani_shredless_GA1.aspx23/01/2018 22:00:00
בחינת הוצאת סודה לשתייה ממנת פרות חלב גבוהות תנובה על מדדי יצורבחינת הוצאת סודה לשתייה ממנת פרות חלב גבוהות תנובה על מדדי יצורhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/examination_of_removing_sodium_bicarbonate_high_dairy_cows_-rations_2016.aspx10/12/2016 22:00:00
השפעת מתן שמרים XP לפרות חלב על תנובות חלבהשפעת מתן שמרים XP לפרות חלב על תנובות חלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Effect_of_yeast_XP_dairy_cows.aspx20/05/2015 21:00:00
השפעת הזנת פרות חלב במלחי סידן על ייצור חלבהשפעת הזנת פרות חלב במלחי סידן על ייצור חלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/The_effect_of_dairy_cows_feed_calcium_salts.aspx20/05/2015 21:00:00
השפעת הזנת פרות חלב בשומן המוגן על ייצור חלבהשפעת הזנת פרות חלב בשומן המוגן על ייצור חלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/The-effect-of-high-fat-feed-dairy-cows-protected.aspx20/05/2015 21:00:00