אלפון המשרד

אייל רבן
מרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (גפן מאכל)
מטעים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485633

 

 

המלצות כלליות לכיול מרססים בכרם מאכלהמלצות כלליות לכיול מרססים בכרם מאכלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mataim_merassim.aspx20/07/2019 21:00:00
בדיקות קרקע בכרםבדיקות קרקע בכרםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bdikot_karka_kerem_2016.aspx06/11/2016 22:00:00
שיפור צבירת סוכר בענבי מאכל באמצעות פוטסיום סורבאטשיפור צבירת סוכר בענבי מאכל באמצעות פוטסיום סורבאטhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/shipur_tzvirat_sucar_beanvi_maachal_bemtzut_potasium_sorbat.aspx07/08/2016 21:00:00
המלצות ארציות להשקיית כרם מאכל נושא פריהמלצות ארציות להשקיית כרם מאכל נושא פריhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hashkayat_kerem_machal_2015.aspx27/01/2015 22:00:00
דף מידע והמלצות: טיפול בכרם היין המושבת, שמיטה 2014/15דף מידע והמלצות: טיפול בכרם היין המושבת, שמיטה 2014/15https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_kerem_wine_2014.aspx06/01/2015 22:00:00
הנחיות כיוון למרססים בכרמי יין - 2014הנחיות כיוון למרססים בכרמי יין - 2014https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_gefen_wine.aspx05/04/2014 21:00:00
השפעת טיפולים בחומרי צמיחה בכרם על איכות שזרות האשכול לאחר הבצירהשפעת טיפולים בחומרי צמיחה בכרם על איכות שזרות האשכול לאחר הבצירhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/aspaat_tipuli_chomari_smicha_bcerem.aspx01/02/2014 22:00:00
פיתוח פרוטוקולי גידול והתאמתם המיטבית לזני ענבים מצטיינים מטיפוח מקומיפיתוח פרוטוקולי גידול והתאמתם המיטבית לזני ענבים מצטיינים מטיפוח מקומיhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_zanim_cerem.aspx01/02/2014 22:00:00
בחינת מכלואי גפן בחלקות חצי מסחריותבחינת מכלואי גפן בחלקות חצי מסחריותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_zanim_gefen.aspx01/02/2014 22:00:00
יסודות הזנה בכרםיסודות הזנה בכרםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/yesodot_azana_cerem.aspx11/12/2012 22:00:00