אלפון המשרד

גבי עדין
מנהל אגף א' (בעלי חיים)
אגף בעלי חיים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485310

 

 

המלצות לממשק הזנה מוגברת בחלב מלא או בתחליב חלבהמלצות לממשק הזנה מוגברת בחלב מלא או בתחליב חלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/feed_interface_recommendations.aspx25/11/2020 22:00:00
הכנת תחמיצים ברפת החלבהכנת תחמיצים ברפת החלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/preparing_silage.aspx24/11/2020 22:00:00
סקירת היבטים ממשקיים ותזונתיים להגדלת יצור שומן החלבסקירת היבטים ממשקיים ותזונתיים להגדלת יצור שומן החלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/review_of_interface_and_nutritional_aspects_to_increase_milk_fat_production.aspx22/12/2019 22:00:00
המלצה בנושא שיעור ויטמין A בשלוחות השונות ברפת החלבהמלצה בנושא שיעור ויטמין A בשלוחות השונות ברפת החלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/shiur_vitamin_a_bshluchot_refet_ahalav.aspx15/04/2019 21:00:00
הזנת פרות ועגלות ברפת החלב לקראת חג פסחהזנת פרות ועגלות ברפת החלב לקראת חג פסחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_bakar_march_2017.aspx05/03/2018 22:00:00
הערכה מחדש בשיעור הוויטמינים A ו-E בשלוחות השונות ברפת החלבהערכה מחדש בשיעור הוויטמינים A ו-E בשלוחות השונות ברפת החלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/evaluation_bakar.aspx21/02/2018 22:00:00
בחינת הוצאת סודה לשתייה ממנת פרות חלב גבוהות תנובה על מדדי יצורבחינת הוצאת סודה לשתייה ממנת פרות חלב גבוהות תנובה על מדדי יצורhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/examination_of_removing_sodium_bicarbonate_high_dairy_cows_-rations_2016.aspx10/12/2016 22:00:00
השפעת המעבר של פרות במהלך היממה בין קבוצות, על רווחת הפרה וייצור החלבהשפעת המעבר של פרות במהלך היממה בין קבוצות, על רווחת הפרה וייצור החלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/The_effect_of_the_transition_of_cows_during_the_day.aspx06/02/2016 22:00:00
השפעת תוספת מנטרל רעלנים למנת חולבותהשפעת תוספת מנטרל רעלנים למנת חולבותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/the_effect_of_neutralizing_toxins_include_extra_dairy_2016.aspx04/01/2016 22:00:00
הגנטיקה של האוכלוסייה המיקרוביאלית בכרסהגנטיקה של האוכלוסייה המיקרוביאלית בכרסhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/the_genetics_of_microbial_population_in_the_rumen.aspx04/01/2016 22:00:00