אלפון המשרד

גל פלג
גל פלג
מדריך מחוזי (בקר לבשר)
בקר; מחוז גליל-גולן; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6816100

 

 

השפעת עיכוב ניטריפיקציה ומלח אשלגני של חומצות זרחיתית על יעילות הדישון ופוריות באבוקדוהשפעת עיכוב ניטריפיקציה ומלח אשלגני של חומצות זרחיתית על יעילות הדישון ופוריות באבוקדוhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/effect_of_nitrification_inhibition_and_potassium_salt_on_the_efficacy_of_fertilizer_and_avocado_fertility.aspx30/06/2020 21:00:00
שיקולים בבחירת יריעות פוליאתילן (פלסטיק) לכיסוי בתי צמיחה לירקותשיקולים בבחירת יריעות פוליאתילן (פלסטיק) לכיסוי בתי צמיחה לירקותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/covering_materials_for_growth_houses.aspx30/06/2020 21:00:00
בחינת התאמת מודל הפחמימות וחלבונים של אוניברסיטת קורנל לתנאי הארץבחינת התאמת מודל הפחמימות וחלבונים של אוניברסיטת קורנל לתנאי הארץhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/examination_of_cornell_university_carbohydrate_and_protein_model_fit_to_country_conditions.aspx30/06/2020 21:00:00
שינויים שנתיים בהרכב הכימי של המזון הגס בישראלשינויים שנתיים בהרכב הכימי של המזון הגס בישראלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/annual_changes_in_the_chemical_composition_of_the_rough_foods_in_israel.aspx30/06/2020 21:00:00
תחמיץ חיטה: בין ביולוגיה לפרקטיקהתחמיץ חיטה: בין ביולוגיה לפרקטיקהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/wheat_silage_between_biology_and_practice.aspx30/06/2020 21:00:00
מחלת צהבון הגזר בגידול סוככייםמחלת צהבון הגזר בגידול סוככייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Yellows_disease_in_raising_carrot_Apiaceae.aspx23/06/2020 21:00:00
ביצועי פטמים 2020ביצועי פטמים 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Poultry_2020.aspx23/06/2020 21:00:00
ניסויים ותצפיות בהדברת עשבים ודישון בקינואה, עונת 2019-2020ניסויים ותצפיות בהדברת עשבים ודישון בקינואה, עונת 2019-2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/experiments_and_observations_in_quinoa.aspx22/06/2020 21:00:00
דפון לטיפולים בזן ליים לשמירת הצבע הירוק בפרי והארכת עונת הקטיףדפון לטיפולים בזן ליים לשמירת הצבע הירוק בפרי והארכת עונת הקטיףhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/treatment_of_lime_varieties.aspx22/06/2020 21:00:00
הרצאות זום מיום עיון למגדלי מטילות - 17.06.2020הרצאות זום מיום עיון למגדלי מטילות - 17.06.2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/presentions_yomiyun_megadli_metilot.aspx17/06/2020 21:00:00