אלפון המשרד

גלית רחמני
רכזת לשכה בכירה
אגף פירות; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485324