אלפון המשרד

גנאדי גליקמן
רופא לשכה
לשכה וטרינרית הנגב (שו"ט); שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט); שירותים וטרינריים
08-6235755
08-6271886