אלפון המשרד

אלקינד גניה
מנהלת תחום מעבדות ביולוגיות ואבטחת איכות
הגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681540
03-9681507