אלפון המשרד

אמיר גאולה
ירושלים
מנהל/ת תחום (הכנסות וגבייה)
חשבות וכספים
02-6290140