אלפון המשרד

גדעון טופורוב
ממ"ר בכיר מטה (היערכות לשינוי אקלים)
אגרואקולוגיה; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485943

 

 

היערכות חקלאות ישראל לשינוי האקליםהיערכות חקלאות ישראל לשינוי האקליםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/haklaut_israel_Climate-change.aspx05/05/2020 21:00:00
תזונה מקיימת וביטחון תזונתי בחקלאות בישראל – נתונים כמותיים מגידולי הצומחתזונה מקיימת וביטחון תזונתי בחקלאות בישראל – נתונים כמותיים מגידולי הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Sustainable_nutrition_and_food_security_in_agriculture_in_Israel.aspx06/02/2019 22:00:00
היבטים בכלכלת סביבה בהקשר החקלאיהיבטים בכלכלת סביבה בהקשר החקלאיhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/economic_aspects_2016.aspx05/01/2016 22:00:00
מגוון ביולוגי במערכות חקלאיותמגוון ביולוגי במערכות חקלאיותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Biodiversity_in_Agriculture.aspx25/10/2015 22:00:00
פורום חקלאות וסביבה ה- 1 בנושא היערכות לשינויי האקלים בחקלאותפורום חקלאות וסביבה ה- 1 בנושא היערכות לשינויי האקלים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Agriculture_and_Environment_Forum_Climate_Change.aspx14/09/2014 21:00:00