אלפון המשרד

אלשייך גסאן
רכז בכיר פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
04-8602102
04-8602128