אלפון המשרד

מזרחי גיא
ירושלים
רכז/ת בכיר/ה (רשומות ומידע)
חשבות וכספים
02-6290124
02-6290142