אלפון המשרד

ארזי חגית
מרכז מקצועי ראשי מחוזי (ענף מטילות)
מחוז המרכז; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ); עופות
050-6241517

 

 

הרצאות זום מיום עיון למגדלי מטילות - 17.06.2020הרצאות זום מיום עיון למגדלי מטילות - 17.06.2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/presentions_yomiyun_megadli_metilot.aspx17/06/2020 21:00:00
בחינת תנאי האקלים בלול והשפעתו על ביצים מלוכלכות, ביצים סדוקות ומשקל הביצה בקווי מטילות הייליין ולוהמןבחינת תנאי האקלים בלול והשפעתו על ביצים מלוכלכות, ביצים סדוקות ומשקל הביצה בקווי מטילות הייליין ולוהמןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_tnaey_aklim.aspx14/06/2020 21:00:00
השפעת הקו, הגיל ומשקל הביצה על איכות קליפת הביצההשפעת הקו, הגיל ומשקל הביצה על איכות קליפת הביצהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/effect-of-line-age-and-egg-weight-on-eggshell-quality.aspx14/06/2020 21:00:00
חוברת גידול מטילות לביצי מאכל 2019חוברת גידול מטילות לביצי מאכל 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hovert_gidul_metilot.aspx01/06/2020 21:00:00
מפרגית למטילה - פיזיולוגיה וממשקמפרגית למטילה - פיזיולוגיה וממשקhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_mepargit_lmetila.aspx26/03/2019 21:00:00
טיפול בלולי מטילות בין מדגריםטיפול בלולי מטילות בין מדגריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/protokol_ltiful_blulim_2018.aspx23/05/2018 21:00:00
תיק חירום ללולתיק חירום ללולhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/emergency_bag.aspx17/03/2018 22:00:00