אלפון המשרד

תג'ר חיים
בית דגן
מנהל אגף א' (ענפי שירות)
שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ); אגף ענפי שירות
03-9485387