אלפון המשרד

רשא ח`ליל
ראש ענף (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)
הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
04-8602115
04-8623137