אלפון המשרד

אילן אריה
סגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)
עופות; מחוז השפלה וההר; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9681451

 

 

דגשים בתכנון מבנים לגידול מטילות לביצי מאכלדגשים בתכנון מבנים לגידול מטילות לביצי מאכלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_mivnim_gidul_metilot.aspx03/02/2020 22:00:00
הכנת לול המטילות לביצי מאכל לפני קבלת פרגיותהכנת לול המטילות לביצי מאכל לפני קבלת פרגיותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Instructions_for_making_a_chicken_coop.aspx27/08/2019 21:00:00
תאורה בלולי פטם לקראת הקיץ וחשיבותה להצלחת הגידולתאורה בלולי פטם לקראת הקיץ וחשיבותה להצלחת הגידולhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/teura_lul_petem.aspx06/03/2019 22:00:00
ממשק הפעלת לול פטםממשק הפעלת לול פטםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mimsha_petem.aspx06/03/2019 22:00:00
ממשק אוורור חימום בחורףממשק אוורור חימום בחורףhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mimshak_evrur.aspx06/03/2019 22:00:00
סקר ארצי בנושא נגיעות מטילות קלות בקרדית העוף האדומה: Dermanyssus - galinaeסקר ארצי בנושא נגיעות מטילות קלות בקרדית העוף האדומה: Dermanyssus - galinaehttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/seker_dermanyssus_galinae_2017.aspx13/05/2017 21:00:00
דגשים בהתקנת מזרן לח בלול מבוקר אקליםדגשים בהתקנת מזרן לח בלול מבוקר אקליםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mattresses_highlight_april_2017.aspx02/05/2017 21:00:00
תופעות של ניקור ו"קניבליזם" בענף מטילות קלותתופעות של ניקור ו"קניבליזם" בענף מטילות קלותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/metilot_kalot_2017.aspx02/05/2017 21:00:00
קיטום מקורים בפרגיות קלות כהכנה לעונת הטלה מוצלחתקיטום מקורים בפרגיות קלות כהכנה לעונת הטלה מוצלחתhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pargiot_april_2017.aspx02/05/2017 21:00:00
השפעת העשרת ביצים באומגה 3השפעת העשרת ביצים באומגה 3https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/presentation_Omega_3_experiment.aspx02/06/2015 21:00:00