אלפון המשרד

אילן אריה
סגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)
עופות; מחוז השפלה וההר; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9681451

 

 

מערכת דינמית באוורור המינימום לשליטה על רמת הלחות בלולמערכת דינמית באוורור המינימום לשליטה על רמת הלחות בלולhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dynamic_ventilation_system.aspx05/08/2020 21:00:00
אפקט צינון הרוח בלול מנהרה פטםאפקט צינון הרוח בלול מנהרה פטםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/wind-cooling-effect.aspx05/08/2020 21:00:00
תהליכים בזרימת האוויר בלול מנהרה פטםתהליכים בזרימת האוויר בלול מנהרה פטםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/processes_in_the_air_flow_in_the_coop.aspx22/07/2020 21:00:00
דגשים בתכנון מבנים לגידול מטילות לביצי מאכלדגשים בתכנון מבנים לגידול מטילות לביצי מאכלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_mivnim_gidul_metilot.aspx03/02/2020 22:00:00
הכנת לול המטילות לביצי מאכל לפני קבלת פרגיותהכנת לול המטילות לביצי מאכל לפני קבלת פרגיותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Instructions_for_making_a_chicken_coop.aspx27/08/2019 21:00:00
ממשק הפעלת לול פטםממשק הפעלת לול פטםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mimsha_petem.aspx06/03/2019 22:00:00
ממשק אוורור חימום בחורףממשק אוורור חימום בחורףhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mimshak_evrur.aspx06/03/2019 22:00:00
תאורה בלולי פטם לקראת הקיץ וחשיבותה להצלחת הגידולתאורה בלולי פטם לקראת הקיץ וחשיבותה להצלחת הגידולhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/teura_lul_petem.aspx06/03/2019 22:00:00
סקר ארצי בנושא נגיעות מטילות קלות בקרדית העוף האדומה: Dermanyssus - galinaeסקר ארצי בנושא נגיעות מטילות קלות בקרדית העוף האדומה: Dermanyssus - galinaehttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/seker_dermanyssus_galinae_2017.aspx13/05/2017 21:00:00
דגשים בהתקנת מזרן לח בלול מבוקר אקליםדגשים בהתקנת מזרן לח בלול מבוקר אקליםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mattresses_highlight_april_2017.aspx02/05/2017 21:00:00