אלפון המשרד

סבג אילן
בית דגן
מנהל תחום (הנדסת מערכות אלקטרו-מכניות)
נכסים, בינוי ומשק; מינהל ומשאבי אנוש
03-9485300
03-9485683