אלפון המשרד

יעקובי ענבל
מפקחת מבקרת נמל
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
08-8560852 , 08-8521416
08-8532910