אלפון המשרד

אשכנזי חלפון ענבר
בית דגן
מנהלת תחום תכנון ומידע
יער ואילנות (פקיד היערות)
03-9685470