אלפון המשרד

גרינשטיין-דקר ענבר
בית דגן
מנהל תחום (סחר בינלאומי)
סחר חוץ
03-9485472
03-9485810