אלפון המשרד

דנין איריס
ירושלים
מרכז/ת (שכר ומשכורת)
חשבות וכספים
026290157
026290162