אלפון המשרד

ישראל גלון
מנהל אגף א' (פרחים והנדסת הצומח)
אגף פרחים והנדסת הצומח; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485314

 

 

גיזום שיחים ועציםגיזום שיחים ועציםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gizum_etzim.aspx11/03/2019 22:00:00
שמירת המצוות התלויות בארץ בגינות קהילתיותשמירת המצוות התלויות בארץ בגינות קהילתיותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_shmirat_mitzvot_Community_gardens.aspx20/01/2019 22:00:00
שימוש במים בגינות פרטיות ובגינות משותפיםשימוש במים בגינות פרטיות ובגינות משותפיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_shimush_bmaim_bginut_pratiut.aspx15/08/2018 21:00:00
פנקס כיס לגוזםפנקס כיס לגוזםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pinkas_kis_lgozem.aspx14/08/2018 21:00:00
הנוף הגבוה בישראל - חזון היער העירוני בישראלהנוף הגבוה בישראל - חזון היער העירוני בישראלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_yaarironi_2018.aspx29/04/2018 21:00:00
הגדרת סטנדרטים ("תקנים") לשתילי עצים לגננות ולנוי, 2016הגדרת סטנדרטים ("תקנים") לשתילי עצים לגננות ולנוי, 2016https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/etizim_tkanim.aspx29/04/2018 21:00:00
צמחים לצדי דרכיםצמחים לצדי דרכיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Plants_Catalogue.aspx24/02/2018 22:00:00
גנים בוטניים בישראל, תשע"ח - 2018גנים בוטניים בישראל, תשע"ח - 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gan_botani_2018.aspx17/02/2018 22:00:00
הגדרת סטנדרטים לשתילי עצים לגננות ונוי, 2016הגדרת סטנדרטים לשתילי עצים לגננות ונוי, 2016https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Setting_standards_2016.aspx17/12/2016 22:00:00
חוברת תחשיבי אחזקת גן הנויחוברת תחשיבי אחזקת גן הנויhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_ginun_2016.aspx13/12/2016 22:00:00