אלפון המשרד

ליאו וינר
מרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (פירות)
מטעים; מחוז המרכז; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6303497

 

 

הנחיות לעונה - אפרסמוןהנחיות לעונה - אפרסמוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchyot_afarsemon_2019.aspx03/07/2019 21:00:00
ענף האפרסמון: תמונת מצב 2019ענף האפרסמון: תמונת מצב 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/anaf_afarsemon_tmunat_matzav_2019.aspx03/07/2019 21:00:00
השוואה בין שיטות הדלייה באפרסמוןהשוואה בין שיטות הדלייה באפרסמוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Adlaia_afarsemon.aspx28/05/2013 21:00:00
הפחתת כתמי אלטרנריה בפרי אפרסמוןהפחתת כתמי אלטרנריה בפרי אפרסמוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/alternaria_afarsemon_alonhanotea_2010.aspx28/05/2013 21:00:00
אבוקדואבוקדוhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/avocado_base_line.aspx28/05/2013 21:00:00
שמירה על מטעי אבוקדושמירה על מטעי אבוקדוhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/avocado_zikim_winer_2007_2010.aspx28/05/2013 21:00:00
השפעת חומרי צמיחה על אחסון אפרסמוןהשפעת חומרי צמיחה על אחסון אפרסמוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/GA4_BA_YieldEffectAlonHanoteaNov2012.aspx28/05/2013 21:00:00
השפעת חומרי צמיחה על אחסון ורגישות של אפרסמוןהשפעת חומרי צמיחה על אחסון ורגישות של אפרסמוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/GA4_BA_YieldEffectAlonHanoteaNov2012_A.pdf.aspx28/05/2013 21:00:00