אלפון המשרד

ליאו וינר
מרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (פירות)
מטעים; מחוז המרכז; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6303497

 

 

השפעת עיכוב ניטריפיקציה ומלח אשלגני של חומצות זרחיתית על יעילות הדישון ופוריות באבוקדוהשפעת עיכוב ניטריפיקציה ומלח אשלגני של חומצות זרחיתית על יעילות הדישון ופוריות באבוקדוhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/effect_of_nitrification_inhibition_and_potassium_salt_on_the_efficacy_of_fertilizer_and_avocado_fertility.aspx30/06/2020 21:00:00
קורטין אבץ בהגמעה והשפעתו על יבול אבוקדו מזן ׳האס׳קורטין אבץ בהגמעה והשפעתו על יבול אבוקדו מזן ׳האס׳https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/zinc_in_avocado.aspx09/06/2020 21:00:00
הגמעת מעכב הצימוח מג׳יק והשפעתו על התפתחות אבוקדו 'האס'הגמעת מעכב הצימוח מג׳יק והשפעתו על התפתחות אבוקדו 'האס'https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/the_effect_of_wetting_the_root_zone_with_the_growth_retardent_magic_on_the_development_of_hass_avacodo.aspx02/06/2020 21:00:00
שיפור וגטטיבי של שתילי אבוקדו באמצעות מיקוריזהשיפור וגטטיבי של שתילי אבוקדו באמצעות מיקוריזהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/improving_vegetative_seedlings_of_avocado_through_micorezine.aspx17/03/2020 22:00:00
בחינת יעילות הלבנה בשילוב פונגיצידים להפחתת תסמיני בוטריוספירה בשתילי אבוקדו מזן האס בחינת יעילות הלבנה בשילוב פונגיצידים להפחתת תסמיני בוטריוספירה בשתילי אבוקדו מזן האס https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_butyrosphere_reduction_in_avucado.aspx17/03/2020 22:00:00
המלצות למטעי עצי פרי סובטרופיים פברואר-מרס 2020 המלצות למטעי עצי פרי סובטרופיים פברואר-מרס 2020 https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_avucado_2020.aspx07/03/2020 22:00:00
עיכוב התמיינות לפריחה בשתילי אבוקדו ׳האס׳ באמצעות ג׳יברליןעיכוב התמיינות לפריחה בשתילי אבוקדו ׳האס׳ באמצעות ג׳יברליןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Delay_in_avocado.aspx31/08/2019 21:00:00
פרוטוקול לעיכוב התמיינות לפריחה בשתילי אבוקדו בעורלה לביצוע תצפיות מסחריותפרוטוקול לעיכוב התמיינות לפריחה בשתילי אבוקדו בעורלה לביצוע תצפיות מסחריותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Protocol_to_prevent_rash.aspx31/08/2019 21:00:00
ענף האפרסמון: תמונת מצב 2019ענף האפרסמון: תמונת מצב 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/anaf_afarsemon_tmunat_matzav_2019.aspx03/07/2019 21:00:00
הנחיות לעונה - אפרסמוןהנחיות לעונה - אפרסמוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchyot_afarsemon_2019.aspx03/07/2019 21:00:00