אלפון המשרד

ליאת גדרון
מרכזת בכירה טכסונומיה (זבובאים)
אבחון נגעי צמחים (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681541, 050-6241764
03-9681507