אלפון המשרד

ליאת גדרון
מרכזת בכירה טכסונומיה (זבובאים)
הגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681541, 050-6241764
03-9681507

 

 

תסיסנית נקודת כנף מזיק חדש בישראלתסיסנית נקודת כנף מזיק חדש בישראלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/spotted_wing_drosophila_Drosophila_suzukii.aspx02/05/2020 21:00:00