אלפון המשרד

ליאור אברהם
מרכז מקצועי ראשי מחוזי (ירקות)
ירקות בשטחים פתוחים; מחוז הנגב; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485321

 

 

מחלת מגלת שורש וגבעול (פוזריום סולני - fusarium solani) בגידול פלפל מחלת מגלת שורש וגבעול (פוזריום סולני - fusarium solani) בגידול פלפל https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/fusarium_solani_in_pepper.aspx12/10/2020 21:00:00
מחלת הקמחונית בפלפל ודרכי ההתמודדות עמהמחלת הקמחונית בפלפל ודרכי ההתמודדות עמהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/candida_disease_in_pepper.aspx11/10/2020 21:00:00
ריקבון פרי פלפל בשדה זיהוי והמלצות הדברהריקבון פרי פלפל בשדה זיהוי והמלצות הדברהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/field_pepper_fruit_rot.aspx29/09/2020 21:00:00
מבחן זני כרובית וברוקולי בבית רשת 50 מש בקרקע חולית בבשור סתיו 2019מבחן זני כרובית וברוקולי בבית רשת 50 מש בקרקע חולית בבשור סתיו 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/test_of_cauliflower_and_broccoli_varieties_at_a_50_mesh_network_in_sandy_soil_in_besor_in_the_fall_of_2019.aspx12/08/2020 21:00:00
מבחן זנים ואגרוטכניקה של דלעת ערמונים בבית רשת 50 מש - מו"פ דרום, 2018מבחן זנים ואגרוטכניקה של דלעת ערמונים בבית רשת 50 מש - מו"פ דרום, 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Test_of_varieties_and_agrotechnics_of_chestnut_pumpkin_in_a_house_50_mesh.aspx15/07/2020 21:00:00
מבחן זני אבטיח מורכב, מידי ורגיל בבית רשת בקיץ - בשור 2019מבחן זני אבטיח מורכב, מידי ורגיל בבית רשת בקיץ - בשור 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/experiment_complex_instant_and_ordinary_watermelon_varieties_in_a_network_house_in_the_summer.aspx15/07/2020 21:00:00
מבחן זני חסה בשטח פתוח בקיץ בבשורמבחן זני חסה בשטח פתוח בקיץ בבשורhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_hasa_shetach_patuach_2019.aspx01/02/2020 22:00:00
מבחן זנים ואגרוטכניקה של דלעת ערמונים בבית רשת 50 מש מו"פ דרום, 2018 מבחן זנים ואגרוטכניקה של דלעת ערמונים בבית רשת 50 מש מו"פ דרום, 2018 https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_dlaat_armonim_2019.aspx01/02/2020 22:00:00
טיפולים למניעה ולהתמודדות עם פוזריום בחסה עגולה (iceberg) בבשורטיפולים למניעה ולהתמודדות עם פוזריום בחסה עגולה (iceberg) בבשורhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_fusarium_hasa_2019.aspx01/02/2020 22:00:00
טיפולים למניעה ולהתמודדות עם פוזריום בחסה עגולה (iceberg) בבשורטיפולים למניעה ולהתמודדות עם פוזריום בחסה עגולה (iceberg) בבשורhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/treatments_to_prevent_and_deal_with_fozriom_iceberg_lettuce.aspx18/11/2019 22:00:00