אלפון המשרד

חבושה אפרת
ספריית המכון הווטרינרי (שו"ט); מכון וטרינרי (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9681666
03-9681780