אלפון המשרד

מרגריטה וגמן
מנהלת תחום עקומות דעיכה
שירותים להגנת הצומח ולביקורת; מעבדה לשאריות חומרי הדברה; אגף כימיה (הגנ"צ)
03-9681553