אלפון המשרד

מירב חג'בי
מרכזת הדרכה בכירה (ענפי שירות)
אגף פרחים והנדסת הצומח; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485315